Voor docenten

Deze educatieve site is een initiatief van de Oorlogsgravenstichting. Het laat de persoonlijke verhalen van oorlogsslachtoffers zien, van mannen, vrouwen en kinderen die door oorlog om het leven zijn gekomen, tijdens de Tweede Wereldoorlog of bij recente (vredes)missies. De verhalen en verwerkingsopdrachten helpen om de verbinding tussen het verleden en het heden te maken. Om zo stil te staan bij de betekenis van de Tweede Wereldoorlog als ook van de meer recente (vredes)missies voor ons hedendaags denken over vrijheid en oorlog.

De video’s en verdiepende opdrachten passen goed bij de kerndoelen ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ en ‘Mens en samenleving’. Ook sluit het aan bij het Curriculumvoorstel 2032 en dan in het bijzonder bij de bouwstenen voor burgerschap en wereldoriëntatie (geschiedenis). De opdrachten kunnen zowel in groepjes als klassikaal worden gemaakt. Bekijk of download hier de lesbrief en het werkblad.

Lesbrief
Werkblad

Ga voor voortgezet- en MBO-onderwijs naar de volgende site